Rellum
HOMEOVER ONS DIENSTENNIEUWS WET- EN REGELGEVING

NL

EN

bg

R&P Tax Alert – Netto meer salaris voor uw werknemers per 1 januari 2022

Op 29 december jl. zijn tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblee de ontwerpwetten voor wijzigingen in de Wet Inkomstenbelasting en de Wet Loonbelasting aangenomen. Als gevolg hiervan zal eenieder (loontrekker en niet-loontrekker) met een bruto-inkomen tot SRD 4.000 per maand geen belasting betalen.

image

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van een Tripartiet Akkoord dat op 24 november jl. is overeengekomen tussen de overheid, de georganiseerde vakbeweging en het georganiseerd bedrijfsleven. Het doel van dit akkoord is om te komen tot een financieel-economisch stabiele situatie, waarbij de economische bedrijvigheid zich kan herstellen. Een belangrijke pijler binnen dit akkoord is het doorvoeren van belastingaanpassingen, die moeten zorgdragen voor meer koopkracht.

De volgende belastingaanpassingen worden per 1 januari 2022 doorgevoerd:

  1. De belastingvrije grens van SRD 220,50 per maand, wordt verhoogd naar SRD 4.000,- per maand;
  2. Gelijktijdig met deze verhoging vervalt de heffingskorting (korting op te betalen belasting) van SRD 750 per maand;
  3. De vrijstelling van de vakantietoelage wordt tevens verhoogd van SRD 4.000,- naar SRD 6.516,- (of maximaal 1 bruto maand salaris);
  4. Ook de vrijstelling van een bonus of gratificatie wordt verhoogd van SRD 4.000, naar SRD 6.516,- (of maximaal 1 bruto maand salaris).

Voor uw beeldvorming hebben wij de belastingwijzigingen cijfermatig voor u uiteengezet, waarbij de volgende uitgangspunten in de berekeningen zijn meegenomen:

  • Werkgeversbijdrage APF-pensioenpremie 50% (pensioenpremie m.i.v. 1 januari 2022 is gelijk aan 6,5%);
  • Werkgeversbijdrage premie ziektekostenverzekering 50%;
  • Vaste aftrek beroepskosten 4% van bruto maandsalaris, met een maximum van SRD 100 per maand.
image

Door deze aanpassingen zal de belastingdruk voor de loontrekkers, maar ook voor de niet-loontrekkers (bijvoorbeeld natuurlijke personen met inkomen uit onderneming) worden verlaagd. Let wel, de premie AOV van 4% zal nog wel verschuldigd blijven en in sommige gevallen zal nog een inhouding van het werknemersdeel van de premies voor pensioenverzekering, dan wel ziektekostenverzekering plaatsvinden.

De aanpassing van de belastingvrije grens van SRD 4.000,- per maand wordt aangehouden tot 1 juli 2022. Bij invoering van de BTW zal deze grens per 1 juli 2022 definitief worden vastgesteld.Volledigheidshalve wordt tevens opgemerkt dat de solidariteitsheffing per 1 januari 2022 van rechtswege komt te vervallen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande de effecten van deze wijzigingen voor uw werknemers laten doorrekenen of heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen op telefoonnummer 422877 of per email info@rellumandpartners.com.

December 30th, 2021

|

Nieuws

Tax Alert

Wet- en Regelgeving

Deel dit artikel

Recente Artikelen

Contact info

Dr. J.F. Nassylaan 65 boven
Paramaribo-Suriname

+597 422 877

info@rellumandpartners.com

FIN#: 2000005691

Wij zijn lid van

sfb logo

Rellum and Partners 2024

Design and development by Namidi NV