Rellum
HOMEOVER ONS DIENSTENNIEUWS WET- EN REGELGEVING

NL

EN

bg

R&P Tax Alert – Van niet OB-plichtig naar wel BTW-plichtig per 1 januari 2023

Indien u momenteel geen omzetbelasting berekent aan uw klanten, dan is de kans groot dat u met ingang van 1 januari 2023 onder de nieuwe Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 (BTW 2022) wel BTW aan uw klanten in rekening moet brengen. In tegenstelling tot de Wet OB, zijn op grond van de BTW 2022 in beginsel alle leveringen van goederen en diensten belast. Tenzij een ondernemer voor de levering van een goed of dienst in aanmerking komt voor een nultarief (0% BTW) of een vrijstelling van toepassing is. In deze tax alert ligt de focus op wie BTW in rekening moet brengen op zijn goederen en/of diensten.

image

In de heffing van de BTW worden ondernemers betrokken die goederen en diensten in Suriname leveren, alsook degenen (ook niet-ondernemers) die goederen invoeren in Suriname.

Om te beoordelen of u ondernemer bent voor de BTW, kunt u de volgende vragen stellen:

  1. Oefent u zelfstandig een bedrijf of beroep uit?
  2. Verhuurt u onroerend goed of concessierechten?
  3. Bent u een publiekrechtelijk lichaam, die prestaties verricht die ook ondernemers verrichten?

Indien één van bovenstaande vragen met “ja” is beantwoord, dan bent u in beginsel ondernemer voor de BTW en dient u in beginsel BTW in rekening te brengen aan uw klanten. Echter, indien u een jaarlijkse omzet van SRD 1.000.000 exclusief BTW heeft, dan bent u vrijgesteld van de BTW (kleine ondernemersregeling). U hoeft dan geen BTW in rekening te brengen aan uw klanten en geen BTW aangifte in te dienen. Let op, u heeft dan ook geen recht op terugvragen van BTW over uw kosten en investeringen.

Oefent u zelfstandig een bedrijf of beroep uit?

Als u zelfstandig werkt en u hebt inkomsten, dan bent u in de meeste gevallen ondernemer voor de BTW. De zelfstandigheid wordt getoetst aan de hand van diverse criteria. Tevens kunt u ondernemer zijn voor de BTW ongeacht de rechtsvorm (eenmanszaak, maatschap, N.V., verenigingen, stichtingen etc.) waarin u onderneemt. 

Een winstoogmerk is niet van belang om vast te stellen of u ondernemer bent voor de BTW. U dient wel op regelmatige basis deel te nemen aan het economisch verkeer in Suriname.

Ook buitenlandse ondernemers zijn belastingplichtig voor de BTW indien zij via een filiaal/vaste inrichting activiteiten in het economische verkeer in Suriname verrichten.

Verhuurt u bijvoorbeeld onroerend goed of concessierechten?

Als u een vermogensbestanddeel of een recht exploiteert, bijvoorbeeld omdat u een pand verhuurt of een vergoeding voor mijnbouwrechten ontvangt, dan bent u BTW ondernemer. Ook een natuurlijke persoon die bus- of visvergunningen verhuurt aan derden en daar periodieke opbrengsten uit ontvangt, is ondernemer voor de BTW.

Wilt u meer weten over de vraag of u ondernemer bent voor de BTW, neemt u gerust contact met ons op via het telefoonnummer +597 422877 of per email info@rellumandpartners.com.

November 7th, 2022

|

Nieuws

Tax Alert

Deel dit artikel

Recente Artikelen

Contact info

Dr. J.F. Nassylaan 65 boven
Paramaribo-Suriname

+597 422 877

info@rellumandpartners.com

FIN#: 2000005691

Wij zijn lid van

sfb logo

Rellum and Partners 2024

Design and development by Namidi NV