Rellum
HOMEOVER ONS DIENSTENNIEUWS WET- EN REGELGEVING

NL

EN

bg

SFB stelt beroepsregels vast voor haar leden

De Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) heeft op een onlangs gehouden Algemene ledenvergadering (ALV) een nieuw bestuur gekozen en verder ook een Reglement voor beroepsuitoefening voor haar leden vastgesteld.

image

Nieuw bestuur

Het nieuw bestuur bestaat uit mr. Roy Shyamnarain (voorzitter), Farousha Rellum MSc. (secretaris), mr. Liesbeth Kuenen (penningmeester), Nazna Ishaak MSc. (commissaris) en mr. Siegfried Kenswil (commissaris). De SFB wil als de beroepsorganisatie van in Suriname werkzame fiscale dienstverleners, in de komende bestuursperiode werken aan het versterken van haar interne organisatie en het verder verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van haar leden. Daarnaast wil de SFB de binnen de organisatie aanwezige kennis inzetten om een actieve bijdrage te leveren aan het fiscale debat, door bijvoorbeeld als gesprekpartner van beleidsmakers op te treden bij het voorbereiden van maatregelen voor verbetering van ons belastingsysteem en het beter functioneren van de Belastingdienst.

Chartered Tax Advisor

Het vastgestelde Reglement voor beroepsuitoefening, ook wel SFB Code of Conduct genoemd, geeft de regels waaraan SFB-leden zich in de uitoefening van hun beroep als belastingadviseur moeten houden. De SFB Code of Conduct is samengesteld aan de hand van gangbare internationale standaarden voor met de SFB vergelijkbare beroepsorganisaties en regelt onder meer onderwerpen als integriteit, beroepsethiek, compliance, onafhankelijkheid, competentie, afspraken over honoraria en bescherming van cliënteninformatie. De SFB ziet in de vaststelling van dit document een belangrijke impuls voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van haar leden.

Het beroep van belastingadviseur is een zogenaamde vrij beroep en in feite kan dus iedereen zich voor belastingadviseur uitgeven. Door zich te committeren aan de SFB Code of Conduct, bouwt de SFB belastingadviseur voor zijn dienstverlening een zekere kwaliteitsgarantie in en mag zich in de praktijk voortaan presenteren als Chartered Tax Advisor (CTA). Hiermee zal hij zich ook positiever kunnen onderscheiden van anderen, die een dergelijke garantie niet kunnen bieden. In dit zelfde kader zijn de eisen voor toelating als lid van de SFB opnieuw vastgesteld en is er ook een programma voor permanente educatie in voorbereiding, dat gericht is op het bijscholen van leden en het begeleiden van nieuwe leden.

De volledige tekst van de SFB Code of Conduct met toelichting wordt binnenkort op de Facebookpage van de SFB gepubliceerd en zal eventueel ook aangevraagd kunnen worden bij het bestuur van de SFB.

Maatschappelijke functie van de SFB belastingadviseur

De SFB belastingadviseur vervult op grond van zijn specifieke opleiding en relevante kennis in de praktijk een belangrijke maatschappelijke functie. Hij adviseert belanghebbenden over de fiscale gevolgen van voorgenomen rechtshandelingen in de privé- en in de ondernemingssfeer. Hierbij valt onder andere te denken aan arbeid, vermogensbeheer, huwelijk, scheiden, overlijden, schenken, vestiging, emigratie, investeringen, bedrijfsopvolging, financiering, herstructurering en fiscale incentives.

De SFB belastingadviseur is ook bij uitstek de deskundige om de fiscale positie binnen de jaarrekening van ondernemingen te bepalen en zijn cliënt te begeleiden bij het juist nakomen van zijn fiscale verplichtingen. Daarmee kan hij de cliënt ervoor te behoeden dat deze zich allerlei fiscale rompslomp op de hals haalt. Tenslotte vervult de SFB belastingadviseur veelal een portaalfunctie in het wegwijs maken van buitenlandse investeerders (FDI) in Suriname.

Bron:

https://unitednews.sr/sfb-stelt-beroepsregels-vast-voor-haar-leden/

October 7th, 2019

|

Nieuws

Deel dit artikel

Recente Artikelen

Contact info

Dr. J.F. Nassylaan 65 boven
Paramaribo-Suriname

+597 422 877

info@rellumandpartners.com

FIN#: 2000005691

Wij zijn lid van

sfb logo

Rellum and Partners 2024

Design and development by Namidi NV