Rellum
HOMEOVER ONS DIENSTENNIEUWS WET- EN REGELGEVING

NL

EN

bg

Suriname federatie van belastingadviseurs organiseert seminar over BTW

image

De Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) houdt op vrijdag 20oktober 2017 in Ballroom Royal Torarica een seminar rond het thema “Fiscalewetgeving als basis voor duurzame ontwikkeling”.Aan de hand van de ontwerpwet Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) zullen op het seminar twee inleidingen worden verzorgd onder deverzameltitel “De BTW: Belasting of Toegevoegde Waarde?”. De inleiders zijnde fiscalisten Roy Rijger en Milton van Brussel, beiden leden van de SFB. Na deinleidingen volgt een discussie met een panel, bestaande uit beide inleiders en andere deskundigen en vertegenwoordigers van relevante stakeholders. Hetseminar begint om 08.30 uur en duurt tot 12.00 uur.

Uit de ingediende Begroting 2018 blijkt dat de invoering van de Belasting op

de Toegevoegde Waarde (BTW) een belangrijke financieringsbron zal zijn voor de geplande overheidsuitgaven. De regering verwacht met deze nieuwebelasting ruim SRD 400 miljoen binnen te halen. Invoering van de BTW zal echter ook een grote impact hebben op deeconomische bedrijvigheid en het leven van de doorsnee burger in Suriname. Het is daarom van belang dat bij de totstandkoming van het wettelijk enadministratief kader van de BTW, ook zoveel mogelijk relevante inzichten worden meegewogen in de besluitvorming daarover.De SFB ziet het seminar bij uitstek als een geschikt forum om middels een evenwichtige gedachtenwisseling daarvan kennis te nemen.Als belangengroep van in Suriname werkzame professionals op het gebied van belastingen, onderschrijft de SFB het belang van belastingen als mogelijkefinancieringsbron voor duurzame ontwikkeling binnen de Surinaamse samenleving. Goede wetgeving is daarbij een heel belangrijk instrument.De SFB vindt het daarom een goede zaak als er (nieuwe) wetgeving daarover komt. Vooral als die gericht is op verbetering van de compliance en derechtszekerheid bij belastingplichtigen.

Het thema van het seminar, “Fiscale wetgeving als basis voor duurzame ontwikkeling”, verwijst daarnaar.De SFB is één van de belangrijke directe stakeholders binnen de fiscale praktijk in Suriname en haar leden hebben daarin ook behoorlijke relevanteervaring opgebouwd. Om die reden ziet de SFB het als een nationale plicht om de verzamelde expertise en ervaring dienstbaar te maken aan het verbeterenvan het fiscale klimaat in ons land. Met het seminar “Fiscale wetgeving als basis voor duurzame ontwikkeling”levert de SFB daarin graag een bijdrage en is ervan overtuigd tegelijk mee te werken aan het scheppen van nieuwe duurzame ontwikkelingsmogelijkhedenvoor ons land.

Bron:

https://unitednews.sr/suriname-federatie-van-belastingadviseurs-organiseert-seminar-btw/

October 6th, 2019

|

Nieuws

Deel dit artikel

Recente Artikelen

Contact info

Dr. J.F. Nassylaan 65 boven
Paramaribo-Suriname

+597 422 877

info@rellumandpartners.com

FIN#: 2000005691

Wij zijn lid van

sfb logo

Rellum and Partners 2024

Design and development by Namidi NV