Rellum
HOMEOVER ONS DIENSTENNIEUWS WET- EN REGELGEVING

NL

EN

bg

Wat is BTW en wat betekent het voor u?

Na goedkeuring door de Nationale Assemblee, is op woensdag 19 oktober jl. de Wet Belasting over Toegevoegde Waarde 2022 (BTW wet) officieel gepubliceerd. Op 1 januari 2023 treedt de nieuwe BTW wet in werking. Gezien het korte tijdsbestek, is het uitermate belangrijk voor bedrijven om intern zaken op orde te hebben, alvorens de BTW in werking treedt op 1 januari a.s.

image

De BTW zal de huidige Wet Omzetbelasting 1997 (OB) vervangen. De OB wordt momenteel in diverse schakels van bijvoorbeeld een productieproces geheven, zonder dat rekening wordt gehouden met de belasting die al in een voorafgaande schakel is betaald, waardoor er een opeenhoping van OB kan ontstaan. Deze opeenhoping van OB maakt dan uiteraard de prijs van goederen en diensten duurder. Door invoering van de BTW wordt o.a. deze cumulatie van belastingheffing voorkomen. In het nieuw in te voeren BTW-systeem mag de BTW die verschuldigd was over zakelijke kosten, worden verrekend met BTW die verschuldigd is over de omzet. De BTW zal niet direct van de consument/eindgebruiker worden geheven, maar op indirecte wijze van de ondernemers (via de belastingaangifte).

De werking van de heffing van BTW kan met de volgende stappen worden weergegeven:

1. De belastingplichtige ondernemers zijn aan de belastingdienst verschuldigd de door hen in rekening gebrachte BTW over hun omzetten ter zake de levering van goederen en diensten aan hun klanten;

2. Vervolgens brengt deze belastingplichtige ondernemer de BTW die is betaald voor aankopen voor zijn bedrijf in aftrek op de BTW die is berekend aan klanten. U kunt denken aan de BTW op aankopen voor bijvoorbeeld kantoorartikelen, bedrijfsmiddelen of productiematerialen (aftrek van voorbelasting);

3. Het saldobedrag (verschil tussen de twee vorengenoemde bedragen) dient via aangifte aan de belastingdienst te worden voldaan of teruggevorderd.Door de systematiek van aftrek van voorbelasting, drukt op de ondernemer geen BTW en is hij slechts BTW verschuldigd over de toegevoegde waarde. Vandaar de aanduiding van belasting over toegevoegde waarde.

Aangezien de BTW een nieuw systeem van belasting heffen is voor Suriname zal u vast met veel uiteenlopende vragen zitten zoals:

1. Wie is onderhevig aan de BTW?

2. Welke leveringen van goederen en diensten zijn belast voor de BTW?

3. Over welk bedrag moet BTW worden berekend?

4. Welk BTW-tarief moeten wij hanteren bij de levering van goederen of diensten?

5. Zijn de leveringen van onze goederen en/of diensten überhaupt belast voor de BTW?

6. Wanneer moeten wij BTW betalen?

7. Op welke wijze vindt de afdracht van BTW plaats?

8. Wanneer hebben wij recht op BTW teruggaaf?

9. Op welke wijze kunnen wij de BTW terugvragen?

10. Maar ook, aan welke administratieve verplichtingen moeten wij voldoen?

Allemaal terechte vragen die wij samen met u kunnen beantwoorden, gericht op uw specifieke ondernemingsactiviteiten. Voor vragen kunt u gerust contact met ons opnemen op het telefoonnummer +597 422877 of via het emailadres info@rellumandpartners.com.

October 20th, 2022

|

Nieuws

Tax Alert

Wet- en Regelgeving

Deel dit artikel

Recente Artikelen

Contact info

Dr. J.F. Nassylaan 65 boven
Paramaribo-Suriname

+597 422 877

info@rellumandpartners.com

FIN#: 2000005691

Wij zijn lid van

sfb logo

Rellum and Partners 2024

Design and development by Namidi NV